Bodet BE

Voor alles wat met tijd
te maken heeft

Blog

Kelio

Interview van de Technisch Directeur Bodet België over de « Module bezoekers »

Mijnheer Mainil is Technisch Directeur bij Bodet voor 6 jaar en wij wensen zijn expertise over de module bezoekers van Bodet met u te delen! Een paar vragen, een paar antwoorden juist hieronder!

Tijdregistratie in een bedrijf

Tijdregistratie kan heel ingewikkeld worden in bepaalde bedrijven. Dat het gaat over grote of kleine bedrijven, moeten de aanwezigheden beheerd worden maar ook de afwezigheden. Deze afwezigheden kunnen voorkomen in verschillende vormen en verschillende berekeningsregels komen dan in aanmerking in functie van het type afwezigheid:

  • Een betaalde verlofdag: afwezigheid waarop niet wordt gewerkt maar wel wordt betaald
  • Een professionele verplaatsing: afwezigheid waarop gewerkt wordt en ook betaald wordt
  • Een afwezigheid kan ook gewettigd en onbetaald zijn

E-learning modules op Bodet Academy

Dankzij Bodet Academy zult u op eigen tempo en het moment die het beste past Kelio en zijn modules leren gebruiken. Het is ook een handig complement aan de opleidingen die door de consulenten worden gegeven.

Ons E-learning aanbod zal doorheen de tijd evolueren in functie van de nieuwe Kelio modules die gelanceerd zullen worden.

Afwezigheidsbeheer

Kelio is een tijdregistratie programma die u nodig hebt om uw medewerkers van A tot Z te kunnen opvolgen. Vanuit het beheerdersprofiel kunt u de verlofaanvragen van uw medewerkers goedkeuren. De medewerkers kunnen zelf hun verlof- of afwezigheidsaanvragen met of zonder motief inbrengen.

Le télétravail prend de l'ampleur

logo

Ontmoeting met Mevrouw Wade - Human Resources-verantwoordelijke
« Het is een echte tijdwinst ...»
 

Le Covid-19 vu par les optimistes

Laten we even een punt maken over de Covid-19 en zoeken naar de (iets) “positievere” kant van dit virus die ons leven heeft over hoop gehaald! In tijden van crisis, reageert iedereen (en elk bedrijf) anders. De belangrijkste en meest opvallende punten van Covid-19 zijn het bewust zijn en versnelling van zaken in een recordtijd !

Registratie in alle veiligheid

Overuren? Registratie van werktijden? Waar staan we na iets meer dan één jaar na de Europese wetgeving? 

breng uw business weer op gang na de Covid-19 pandemie

De crisis heeft uw planningen zwaar over hoop gehaald? Hoe (her)plan je jouw ploegen na de pandemie? 2020 zal zonder twijfel het jaar van de aanpassingen zijn!

Home working in stijgende lijn

In België, werkt één op de 5 werknemers regelmatig van thuis uit1. Gemiddeld, werken werknemers één dag per week van thuis uit. 
Hoe thuiswerken goed beheren in uw bedrijf?

Alle artikels