Bodet BE

Voor alles wat met tijd
te maken heeft

Micro-afwezigheid... het kan binnenkort

Post it NL

EVEN WEG VOOR 2 UURTJES OM NAAR DE DOKTER TE GAAN?

Voortaan zal het in de automobiele sector mogelijk zijn

Dit overkomt iedereen om even weg te moeten voor enkele uren. De automobiele sector lanceert, vanaf januari 2020, de micro-afwezigheden (of “bemiddelingsverlof”). Deze nieuwe maatregel zal de mogelijkheid bieden aan werknemers om een beter evenwicht te vinden tussen privé en werk.

Concreet, hebben Acerta, Traxio-Febelcar en de vakbondsorganisaties van de autosector de koppen bijééngestoken om een wet te ontwerpen die het mogelijk maakt om twee uren zonder reden te nemen, maar wel met schriftelijke aanvraag. De werknemer zal natuurlijk die uren moeten inhalen op een ander ogenblik.

 Micro AbsenceNL

 

LANGDURIG AFWEZIGHEDEN REEDS VAN KRACHT

Er bestaan al veel oplossingen voor langdurige afwezigheden, zoals klein verlet, ADV-dagen, tijdskrediet, enz. Deze wetgevingen betreffen meestal langere periodes, niet enkel één of twee uurtjes.

Maar soms is enkele uurtjes voldoende om dringende privézaken af te handelen. Vele bedrijven geven reeds de mogelijkheid aan hun werknemers om officieus afwezig te zijn, maar het doel hier is echt om deze afwezigheden te regulariseren en gelijk te trekken voor iedereen.

 

GEEN PAPIERWERK

De werknemer zal zijn afwezigheid niet moeten rechtvaardigen. Hij zal wel zijn verantwoordelijke hiervan op de hoogte brengen en een goedkeuring krijgen. De werknemer zal wel deze uren moeten inhalen. Acerta en Traxio-Febelcar zitten momenteel samen om enkele tekstvoorstellen op papier te zetten, die beantwoorden aan de eisen van de arbeidswet. 

 

Deze nieuwe CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) is ontworpen om het papierwerk te minimaliseren. Het idée is om een eenvoudig document te creëren die de werknemer de toelating geeft om zijn werk kort te verlaten voor dringende zaken, mits behoud van zijn loon.

 

GOED VOOR DE MOTIVATIE VAN HET PERSONEEL

Het is bewezen dat flexibele werkuren motiverend zijn voor het personeel en houden hem betrokken. Deze nieuwe micro-afwezigheden moeten helpen om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privé. Idealiter, zou deze wetgeving snel voor andere sectoren moeten in voegen gaan, en niet alleen voor de autosector. 

 

Ontdek hoe Bodet u kan helpen bij uw TIJDSREGISTRATIE