Bodet BE

Voor alles wat met tijd
te maken heeft

Prikklokken met Covid-19

Visio X7 avec touchpen couché small

HOE BEHEERT U DE TIJDSREGISTRATIE VAN UW WERKNEMERS REKENING HOUDEND MET DE SOCIAL DISTANCING?

Sinds het begin van de 20ste eeuw wordt de werktijd binnen bedrijven geregeld om werkuren te beperken. 

Vandaag, na Covid-19, moeten we ons opnieuw aanpassen en een andere manier vinden om te badgen zodat de gezondheid van onze collega's gegarandeerd wordt en om ons te beschermen tegen het virus. De barrièregebaren zijn ondertussen gegraveerd in ons dagelijks leven, ze maken deel uit van onze nieuwe gewoonten.

Sinds het begin van de 20ste eeuw wordt de werktijd binnen bedrijven geregeld om werkuren te beperken. Om deze werkuren te controleren en loonfiches klaar te maken, kregen prikklokken een belangrijke rol binnen het bedrijfsleven.

In de loop van de tijd zijn de prikklokken geëvolueerd tot wat ze vandaag zijn: multi-functionele touchscreen terminals, verbonden virtuele prikklokken, contactloze prikklokken… Kortom, all-in-one systemen die tijdsbeheer en toegangscontrole combineren voor elk type bedrijf.

Vandaag, na Covid-19, moeten we ons opnieuw aanpassen en een andere manier vinden om te badgen zodat de gezondheid van onze collega’s gegarandeerd wordt en om ons te beschermen tegen het virus. De barrièregebaren zijn ondertussen gegraveerd in ons dagelijks leven, ze maken deel uit van onze nieuwe gewoonten.

Wekker

Rekeninghouden met de barrièregebaren, is iedereen op zoek naar alternatieven voor de tradionele prikklok:

De meeste bedrijven zijn opnieuw opgestart door het tijdsbeheer van hun personeel aan te passen. Sommige moeten heel creatief zijn om samenscholing tegen te gaan en de regels van social distancing na te komen om hun medewerkers te beschermen.

Enkele tips om de continuïteit van het badgen te garanderen binnen uw bedrijf:

 • Kies voor contactloze badgesystemen:
  • Installeer terminals met gezichtsherkenning: medewerkers hoeven enkel hun gezicht snel en van op afstand te tonen om te badgen;
  • Om biometrisch contact te vermijden, pas uw biometrische prikklokken en terminals aan en gebruik ze met badges;
  • Geef uw werknemers een touch pen om te garanderen dat ze de terminals kunnen blijven gebruiken om verlof aan te vragen, hun tellers en planning raadplegen… Bovendien is een geschenk altijd leuk. Uw personeel zal zich betrokken voelen.
 • Verander tijdelijk de manier van badgen:
  • Voor de « klassieke » werknemers is het mogelijk om automatisch te badgen in het systeem. Ze badgen dus niet meer fysisch op de prikklok maar hun werkuren worden automatisch ingegeven in het systeem volgens hun planning;
  • Voor de reizende medewerkers zijn er twee opties: virtueel badgen op pc, tablet of smartphone of uren declareren zo kunnen ze, één keer per dag of week, hun gepresteerde uren in het systeem ingeven.

Met Kelio kunt u deze alternatieve opzetten en dit per populatie van gebruikers, daarna kan u de traditionele badgemethodes eenvoudig opnieuw instellen van zodra het kan.

Badgen is één ding, tijdsbeheer en HR-beheer zijn een andere! Een nieuwe manier van tijdsbeheer is nodig!

 • Nieuwe tijdsbestekken creëren zoals bijvoorbeeld vestiairetijd, reinigingstijd (tussen twee ploegen), enz.;
 • Aanpassingen van de tolerantietijden om eventuele files aan de inkom, uitgang of terminals te compenseren;
 • Verspreiding van de uurroosters om samenscholing te vermijden bij in- en uitgangen van gebouwen, tijdens pauzes...
 • Activeer het optellen van mensen in uw Kelio systeem om de vierkante meters in bureaus te respecteren.

In Kelio is het aangeraden om tijdelijke uurroosters op te zetten, daarna kunt u de traditionele uurroosters opnieuw instellen van zodra het kan.

Om de Covid-19 regels te garanderen, is het mogelijk om systemen te installeren die de social distancing controleren, camera’s of systemen om de temperatuur te meten. Denk eraan om de GDPR en interne wetgeving na te komen.

Kelio biedt de mogelijkheid om systemen buiten Bodet te integreren zoals bijvoorbeeld temperatuurmeting, videobewaking, nummerplaatherkenning, enz.

Vergeet niet om de nodige maatregelen en eventuele aanpassingen duidelijk en openlijk te communiceren naar uw medewerkers, zo krijgen ze een gevoel van veiligheid op het werk.

TIJDSBEHEER EN HR-BEHEER ZIJN UITGEBREID NAAR HET BEHEER VAN DE GEZONDHEID EN WELZIJN VAN UW MEDEWERKERS!